Friday, May 14, 2010

Oli sitten kyse neekeri-sanasta, hakarististä tai kädennostosta niin Tampereen poliisi runkkaa hulluna kun Seppo Lehto toimii vain kuten muutkin

Oli sitten kyse neekeri-sanasta, hakarististä tai kädennostosta niin Tampereen poliisi runkkaa hulluna kun Seppo Lehto toimii vain ja ainoastaan kuten muutkin valtiomiehet ja rivikansalaiset

http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/81951-ruotsin-radiossa-sai-sanoa-neekeriksi-tassa-perustelut

Lisää infoa nähtävissä http://neekeri-sanasta.blogspot.com sivustolla

Suomi suomalaisille terveisin

Kunnallisvaaleissa muistakaa:

---------------------------
Osallistumisen ja vaikuttamisen sääntely Suomen
perustuslaissa (731/1999)

PL 2.2 §: Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.

PL 12 §, Sananvapaus ja julkisuus

PL 13 §, Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

PL 14 §, Vaali- ja osallistumisoikeudet

PL 14.2 §: Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

PL 14.3 §: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan
päätöksentekoon.

PL 20 §, Vastuu ympäristöstä:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

Huom. myös PL 6, 11, 16, 17, 19 ja 22 §:
----------------------

Muistakaa eduskuntavaaleissa 2011 perussuomalaisia Heikki Luoto, Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari kukin omilla paikkakunnillaan

----------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment